Sunday, September 2, 2018

New 2018 Whatsapp Gali Jokes In Gujrati

New 2018 Whatsapp Gali Jokes In Gujrati

एक छोकरो ज्योतिष पासे गयो,

ज्योतिष : लंद बताव छोकरो लंद बतावे छे,

ज्योतिष :  आ वर्षे पास थई जईश आ गला वर्षे नौकरी माळी जशे अने लगन पण थई जशे,

छोकरो : पण तमने लंद जॉइने केवी रिते खबर पड़ी?

ज्योतिष : मुठीया मारी मारीने हाथ नी रेखा ओ लंद उपर आवी गई घेलचोदया,

New 2018 Whatsapp Gali Jokes In Gujrati

New 2018 Whatsapp Gali Jokes In Gujrati


New 2018 Whatsapp Gali Jokes In Gujrati

सुहागरात मा पतिये ने पत्नि ने पूछ्यु साचु साचु कही दे केटली वार चोदव्यु छे तें?

पत्नी :- एक वार पण नई....

पति :- उभीरे हमणा चैक करु.... मारी पासे मीटर छे एनु,

पत्नि :- भूल थी एक वार,

पति :- अरे खोटु ना बोल मारी पासे मीटर छे,

पत्नी :- 23-24  वार,

पति :- उभीरे हवे तो मीटर ज लगावु छु उतार जांगीयो!

पत्नि :- लगाव भोंसड़ीना लगाव मीटर!

जेटली वार चोदव्यु छे एटला तो तारा मीटर मा नंबर पण नई होय...

New 2018 Whatsapp Gali Jokes In Gujrati

एक बाइक वाळो पंचर नी दुकाने बाइक राखी ने
"एनी माने घालु बाइक ढसडी ढसडी ने गान फाटी गई"

पंचर वाळो confuse थई गयो,😴

तो पंचर केनु करवानू छे?

New 2018 Whatsapp Gali Jokes In Gujrati

ज्यूस नी दुकाने,

छोकरो : (पप्पा ने) पप्पा शु एवी कोई उंधी मशीन हशे जेमा ज्यूस नांखो तो एनु फळ निकळे?

बाप : छे ने बेटा तू एनुज तो फळ छे,


New 2018 Whatsapp Gali Jokes In Gujrati

एक बाई नो घरवाळो लगन नि पहेली राते ज चोदया वगर मरी गयो,

एनी पत्नीये एनो कापीने सीमेंट थी दीवाल मा चोंटाडी दीधो,

अने एनाथी ये दररोज राते ये पोतने संतोष करी लेती,

एक दिवस ऐना पडोसी एने आवी रीते करता जोई गयो,

बीजा दिवसे पाडोसी ये दीवाल मा काणु पाडी ने पेलो काढीने एनो भाराविने वाटे बेठो,

राते पेली बाई आवी आने आरी थी कापीने थेली मा मुकी ने बोली जानू आपणे नवा घरे शिफ्ट थइ रह्या छिये...


New 2018 Whatsapp Gali Jokes In Gujratiएक गुजराती ये अमेरिका नी कंपनी मा जॉब माटे फ़ॉर्म भर्यु,

गुजराती इंटरव्यू माटे गयो,

अमेरीकन इंटरव्यू लेतो तो ये गुजराती ने जॉइने घबराई गयो अने विचार्यु के आ गुजराती ने नौकरी मा राखशु तो आपणी माँ चोदी नाखशे, अमेरीकने गुजराती ने इंटरव्यू मा फैल करवा प्लान बनावी लीधो,

गुजराती ने इंटरव्यू माटे ऑफिस मा बोलाव्यो, अने कीधू के तमने 3 पिक्चर बताववा मा आवशे जो तमे 3 पिक्चर ना नाम सचा बतावशो तो तमे पास,

गुजराती : ओके बतावो,

अमेरीकने साइकल नी पिक्चर बतावी अने पूछ्यु आने शु केवाय?

गुजराती : साइकल,

अमेरीकन : खोटु, बायसिकल,

अमेरीकने : कार नी पिक्चर बतावी अने पूछ्यु आने शु केवाय?

गुजराती : कार,

अमेरीकन : खोटु, मोटरकार,

अमेरीकने : प्लेन नी पिक्चर बतावी अने पूछ्यु आने शु केवाय?

गुजराती : प्लेन,

अमेरीकन : खोटु, एरोप्लेन, सॉरी तमे बधा जवाब खोटा आप्या, तमे इंटरव्यू मा फैल थया,

गुजराती नो पीतो फाटी गयो, गुजराती कहे, ओके कोई वांधो नई पण तमे मारा एक सवाल पूछु एनो जवाब आपशो?

अमेरीकन : हाँ, पूछो?

गुजराती कागळ मा एक भोसडो बनावी दिये, अने अमेरिकन ने पूछे, आने शु केवाय?

अमेरीकन : भोसडो,

गुजराती : खोटु, तारी मानो भोसडो,

New 2018 Whatsapp Gali Jokes In Gujrati

0 comments: